Ruh Çağırma (Nekromansi)

Halk dilinde ruh çağırma olarak bilinen ve çok eski zamanlara dayanan bir düşünce sistemine bağlı bir akım olan nekromansi esas olarak çeşitli sebeplerle ölmüş kişilerin ruhlarının çağırılması olayıdır. Halk arasında gerçek olabileceği düşünülen fakat bilimsel açıdan kabul görmemiş olan bu yöntem aslında bir kehanet yöntemidir. Ölülerin çağırılması veya gerçek anlamda yattığı yerden kaldırılması şeklinde uygulanır ve kehanet sistemleri içinde en tehlikeli bulunanıdır.

Bu kehanet yönteminin klasik uygulamasında nekromanser yapmayı düşündüğü şey için çok önceden hazırlık yapmaya başlar, yaşayan insanlardan uzaklaşır ve hatta bazen mezarlıkta yatıp kalkar. Bu amaçla ölü eti yiyen kişiler olduğu da söylenir. Nekromansi işini yapacak olan kişi maddi dünyadan ve canlılardan uzaklaşarak kendini ölüm vibrasyonlarıyla doldurduğuna ve böylece ölülerle aynı frekansa geçtiğine inanır. Uygun zaman geldiğinde seçilen ölü birtakım ayinler eşliğinde yattığı yerden kaldırılır ve ondan bilgiler alınır. Dolunayın ayın 13’üne denk geldiği zamanların bu işlemler için en uğurlu ve uygun zamanlar olduğu kabul edilir. İnanışa göre madde zincirinden kurtulmuş olan ruhlar geleceği önceden görmek yeteneğine sahiptir ve nekromansi işlemi de ölü ruhların sahip olduğu bu bilgilerden faydalanmak için yapılır. Ölüye, bunlar bittikten sonra cesedini yakılmak suretiyle imha edileceğinin sözü verilir; zira inanca göre tekrar yaşayanlar dünyasına gelmek ölü için büyük bir eziyet olacaktır.

Basit nekromansi ise Quija tahtası aracılığıyla bir ruh çağırma seansı şeklinde yapılır. Bu aygıt üstündeki harflerin ve rakamların tamamı ile bir de ‘evet’ ve ‘hayır’ yazılarının bulunduğu genellikle üçgen şeklinde ve altında rahat ilerlemesini sağlayan bilyelerin bulunduğu bir tahtadır. Seansa katılan kişi veya kişiler bir parmaklarını masanın ortasında bulunan bilyeli tahtanın üstüne koyar ve tahtanın kayarak gittiği harflerin ve sayıların kaydedilmesi suretiyle ruhlardan mesaj alınmasına çalışılır. Bazen de harf, rakam ve sayılar kağıtlara yazılıp masaya yerleştirilir ve aynı işlem bilyeli tahta yerine fincan kullanılarak yapılır.

Günümüzde nekromansi, trans halindeki bir medyumun ölülerden onların yakınlarına mesajlar ilettiği basit spiritüel seanslar halini almıştır. Bu işlemler birtakım riskler ve olumsuz sonuçlar da içerebileceğinden ötürü zaten özellikle bir medyum tarafından yapılmaları tavsiye edilir.