Telepati nedir?

Uzaduyum veya telepati en yalın tanımıyla bireyler arasında (Biri alıcı, diğer verici konumunda olmak üzere en az 2 kişi arasında) bildiğimiz 5 duyu kullanılmaksızın gerçekleşen bir aktarım – iletişim biçimidir. Bir düşünce, görüntü veya fikir alışverişi şeklinde gerçekleşebilen bu durumu bir yetenek olarak düşünürsek bu yetenek medyum olarak tabir edilen kişilerin bazılarında başka birçok insana göre daha üst seviyededir. Aslında hemen bütün insanlarda şu veya bu seviyede bir telepatik yetenek olduğu düşünür fakat bazı insanlarda diğerlerinden daha fazladır.

Telepatiyi bir kişinin zihnindeki bir düşünce veya görüntünün bir başkası tarafından algılanması olarak da düşünebilirsiniz. Bunu düşünce olarak örnekleyelim; sizin aklınızdaki bir düşünce görünmez, kokusu yoktur, onu sözle ifade etmiyorsanız duyulmaz, düşüncenize dokunulamaz ve tadına bakılamaz. Öyleyse, sizin bu düşüncenizi algılayabilen kişi, başka bir şekilde algılıyor demektir. Telepati işte bu algılama şeklidir. Bir yönüyle altıncı his olarak isimlendirdiğimiz şey, yani sezgi gücüdür. Evet, hepimiz zaman zaman bazı şeyler sezeriz ve bazen de sezgilerimiz doğru çıkar. Fakat kimi insanlar bunu çok sık yaşarlar. Bu durum onların telepati yeteneğinin ortalamanın üstünde olmasına yorumlanır.

Zihin okuma, düşünce transmisyonu (Nakli), zihinsel haberleşme gibi şekillerde de ifade edilen telepati en çok bilinip tanınan parapsikoloji terimlerinden biridir, birçoğumuz bu konuda az – çok bir şeyler biliriz veya en azından kelimeyi duymuşuzdur. Ezoterik bilgilere göre telepatinin varlığı insanoğlunun varlığıyla beraber başlamıştır ve eski zamanlarda bu kavram çok esrarengiz bir şey gibi algılanmazdı. Bu düşünceye göre telepatinin günümüzde bir fenomen olarak görülmesinin sebebi insanların alışkın olmadıkları, akıl erdiremedikleri şeyleri acayip ya da doğa üstü olarak damgalamalarıdır.

Telepati yeteneğinin belli yöntemlerle ve sistemli bir şekilde çalışılarak geliştirilmesi mümkündür. Gizli bilimlerle ilgilenen kişiler (Okültistler), teozofi ve tasavvuf alanlarında ustalaşmak isteyenler telepatik yeteneklerini geliştirip kullanmak için çalışmalar yaparlar.

Bir tespite göre aralarında yakın duygusal ilişkiler olan kişilerin birbiriyle telepati kurması daha kolaydır. Bunu düşündüren şey anne ile çocuğunun, çok yakın dostların, kardeşlerin, aşıkların bazen birbirlerini konuşmadan anlayabilmeleridir.

Yüksek seviyede telepati yeteneği olan bir medyum olarak bilinen Wolf Messing telepatiyi gerçekleştirmeden önce kendisini belirli bir gevşeklik konumuna getirdiğini, bu durumdayken duygu ve güç topladığını ve ondan sonra bir başkasının düşüncelerini okumakta veya yönlendirmekte güçlük çekmediğini ifade etmiştir. Messing ayrıca hemen her düşünceyi “Alabildiğini”, vericiye dokunduğu zaman aktarılan düşünceyi diğer beyinsel faaliyetlerden ayırt etmesinin kolaylaştığını, fakat telepati yapabilmesi için vericiye temas etmesinin zorunlu olmadığını söylemiştir.

Bir önceki yazımız olan Medyum Denince Aklınıza Ne Geliyor? başlıklı makalemizde medyum ne yapar, medyum nedir ve medyumluk hakkında bilgiler verilmektedir.