Vefk nedir?

Günümüzde daha çok bir büyü ve sihir uygulaması gibi yapılan vefk aslında havas ilmi (Kur’an ve sünnete bağlı olarak yapılan bir manevi tedavi şekli) kapsamında yer alır. Vefkler belli yazım kuralları dahilinde, belirli ayet ve isimlerin yine belirli oranlarda yazılması veya okunması şeklinde bir metotdur. Ayrıca vefk; duaların ebced harfleri olarak anılan harflerin sayı değerlerinden hareket edilerek rakamlara, değişik geometrik biçim ve çizimlere dökülmesi şeklinde de yapılmaktadır. Vefk konusunda endişe verici olan husus vefk yapan kişilerin bu şekilde birtakım çareler, dermanlar, şifalar ve çözümler ürettiklerini iddia etmeleridir. Üstelik vardıkları sonuçları Kur’an ayetlerine, ledün ilmi ile gayb bilgisine, Levh-i Mahfuz vb ilahi kaynaklara dayandırmak suretiyle oldukça inandırıcı da olabilmektedirler.

Vefk konusu her zaman istismara açık bir konu olmuştur. İslam dini açısından ayetler ve Allah’ın isimleri kullanılarak yapılmış vefklerin şifa verici bir niteliği olduğu kabul edilmektedir. Fakat aynı zamanda vefk yapanların da, yaptıranların da çok dikkatli olması gerektiği söylenir ve havas ilmine mükemmel bir şekilde hakim olmayanların konuyla meşgul olmaları asla tavsiye edilmez. Nadiren de olsa vefk yaptıran bir kişinin başına olumlu şeyler gelmesi, istediği şeyin olması veya işlerinin yolunda gitmesi kısa zamanda duyurulmakta ve bu da vefk meselesinin bir umut tacirliği şeklini almasına sebep olabilmektedir. Ayrıca anlamı ve içeriği bilinmeyen vefk vb şekillerin yapılması ve kullanılması; böyle bir durumda işin içine sihir ve büyü malzemeleri de dahil olabileceği için birçok İslam uleması tarafından caiz bulunmamaktadır. Günümüzde vefk uygulamalarının çoğunlukla dini sınırlar dışında yaşandığını da eklemek isteriz.

Bazı dini rivayetlere göre, okuma ve yazma yoluyla tedavi, belli şartlar dahilinde olursa caiz kabul edilmektedir. Bu şartlar anlaşılmaz birtakım sembol, harf, işaret ve resimler kullanılmaması; okunan ve/veya yazılan şeyin mutlaka sure, hadis, ayet veya anlamı açık bir dua olması ve bir kişinin kötülüğü için yapılmamasıdır. İflas ettirme, ayırma gibi amaçlarla vefk yapılması/yaptırılması bir yana; eşlerin arasını düzeltmek için vefk yapılması bile dinen caiz bulunmamaktadır. Şifa verenin, mutlu eden bir sonuca yol açanın sadece ve sadece Allah olduğuna inanmak ve başkasından bu tip bir şey ummamak, beklememek esastır.